Таня Николова Таня Николова Потребител

Заплащане по граждански договор и завеждане на изработена стокаЗдравейте,

Аз съм счетоводител на ансамбъл за народни танци и те искат да закупят извезани чорапи от физическо лице. Мога ли да пусна граждански договор за изработка на тези чорапи и с Приемо-предавателен протокол да ги заведа? И ако може, трябва ли да вадя осигуровките от сумата, с която се завеждат чорапите или си ги завежадам за цялата стойност на ГД?Отговори

 • Здравейте,

  съгласно приложимите счетоводни стандарти, придобити в дружеството стоки се завеждат по цена на придобиване, същото се отнася и за предоставянето на услуги. Никъде в стандартите, не е упоменато, че размерът на осигуровките не се включват в стойността на стоките/ услугите.
  Трябва да имате предвид, че доходите от друга стопанска дейност (напр: свободни професии, извънтрудови правоотношения, земеделски производители и др.) подлежат на авансово облагане.
  Ако лицето, получател на дохода не е самоосигуряващо се (напр. работа по граждански договор), възложителят е длъжен да удържи сумата на дължимия авансов данък и го внесе до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода. В този случай възложителят издава „Сметка за изплатени суми” и „Служебна бележка”, удостоверяващи сумата на получения от лицето доход и сумата на удържаните от възложителя осигурителни вноски и ДОД. Тези Служебни бележки задължително се прилагат към ГДД, която лицето в този случай е длъжно да подаде.
  Ако лицето, получател на дохода е самоосигуряващо се лице (напр: свободни професии – адвокати, нотариуси и т.н.), възложителят не удържа авансово данъка и не издава „Сметка за изплатени суми”. В тези случаи лицето оказващо услугата трябва да издаде документ, доказващ дохода и плащането (нотариална сметка, квитанция, разписка и др.) и да декларира качеството си на самоосигуряващо се лице пред платеца и само да извърши авансово облагане на доходите си. Това се прави на тримесечна база (до края на месеца, следващ тримесечието), като от сумата на реализираните за съответното тримесечие доходи лицето изважда сумата на дължимите от него осигурителни вноски.

  За справка:
  чл. 43 от ЗДДФЛ
  чл. 45, ал.4 от ЗДДФЛ

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Благодаря, Ви за изчерпателния отговор.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->