Darinka Mihaleva Darinka Mihaleva учител

Обезщетение при болничен по втори трудов договорЗдравейте,

Имам трудов договор на пълно работно време при един работодател и втори договор при друг работодател по чл.114 от КТ, за отработване на 4 учебни часа всеки четвъртък от месеца - със срок от 29.09.2016 до 15.06.2017. В момента съм в продължителен болничен отпуск по общо заболяване. Представих болничните и на двамата работодатели. ОТ НОИ обаче отказват да ми изплатят обезщетение по втория трудов договор, тъй като по него не съм осигурявана за общо заболяване и майчинство.

Това правилно ли е по закон или мога да обжалвам и къде? И по-точно вторият работодател длъжен ли е да ме осигурява за общо заболяване и майчинство при тази месечна почасова натовареност?Отговори

 • Здравейте.Мисля, че консултацията на колегата Виктор Баталов ще Ви бъде от полза.
  В случай че работите на две длъжности, за които сте осигурена за временна неработоспособност поради общо заболяване, Ви се полага обезщетение в размер на 80% върху сбора на среднодневните доходи за двете заемани позиции за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Ако този сбор надвишава максималния осигурителен доход за конкретния месец, който за 2015 г. е 2 600 лв., то за база за изчисление се взема този максимален осигурителен доход.

  Ако по втория си трудов договор работите на сумирано изчисляване на работното време (по сменен график), ще Ви бъде изплатено обезщетение за работните часове по личния график за периода на болничния.

  За първите три работни дни от временната неработоспособност обезщетението се изплаща от работодателя и е равно на 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 40, ал. 5 и чл. 41, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и в чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
  Назначените лица по чл. 114 от КТ попадат в обхвата на чл. 4 ал. 1 от КСО и са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Това означава, че такива работници имат право да ползват болнични или обезщетения от НОИ.
  Мисля, че трябва да изясните с органите на НОИ какви точно осигуровки плаща работодателя Ви по договора по чл.114 от КТ. И след това - какво трябва да предприеме НОИ при неизправен работодател ?!

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->