Задай въпрос тук
   Потребител

Счетоводна грешкаЗдравейте,

допусната е счетоводна грешка в стойността при завеждането на ДМА през 2014г. Интересува ме необходима ли е корекция на годишен финансов резултат за изминалите години имайки в предвид чл.62 ал.4 от ЗКПО.

Благодаря предварително!


Отговори

  • Здравейте,

    съгл. чл. 62, ал.2 от ЗКПО вие следва да отразите промяната на стойността на данъчния амортизируем актив в данъчния амортизационен план към 1-ви януари на годината, в която сте открили грешката и да не извършвате промени в ДАП, както и да не коригирате начислената данъчна амортизация за предходните години. Чл. 62, ал.4 от ЗКПО гласи, че при определяне на ДФР годишната данъчна амортизация на актива за текущата година се коригира с разликата между начислената данъчна амортизация за актива през предходните години и тази, която би била начислена за тези години, ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през предходните години, но следващата част от същия член гласи, че предходното изречение не се прилага, ако промяната в стойността на актива е в следствие на грешка, както е във вашия случай.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО