Maria Todorova Maria Todorova Счетоводство счетоводител

ДДСЗдравейте !

Обсъждаме с фирма от САЩ възможност за разработка на уебсайт от българско ЕООД, регистрирано по ЗДДС по чл.100 , ал.1.

За определяне на мястото на изпълнение на доставката мисля, че няма никакво значение дали получателя е данъчно задължено лице (чл.21.ал.2 от ЗДДС) или е данъчно незадължено лице (чл. 21 ал.5 от ЗДДС). Фирмата няма данъчен номер, или поне не ни е предоставила такъв.

Фактурата, която ще издадем на фирмата от САЩ, с основание за неначисляване на ДДС по чл. 86, ал.3 от ЗДДС (доставка с място на изпълнение извън територията на страната) в коя колона на Дневника за продажби ще трябва да нанесем? И за дан. номер 15 девятки ли ще трябва да напишем?

Много благодаря за отделеното време !Отговори

 • Здравейте,

  съгласно ЗДДС, когато се доставя услуга от интелектуален характер на данъчно незадължено лице от трета страна (извън ЕС), каквато е разработката на уебсайт и обработката на данни, мястото на изпълнение е в страната, където е установено това лице. За вас, като фирма- доставчик, не възниква задължение за начисляване на ДДС. Съгласно ППЗДДС, в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, в дневника по продажби се попълва код "999999999999999", а фактурата издадена към него следва да бъде отразена в клетка 23 на дневника по продажбите и клетка 18 на СД по ДДС.

  За справка:
  чл. 21, ал.5 от ЗДДС
  чл. 69, ал. 2 от ЗДДС
  чл. 86, ал.3 от ЗДДС
  чл. 113, ал. 2 от ППЗДДС
  Прил. № 10 към чл. 113, ал. 2 от ППЗДДС

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->