Павлина Колева Павлина Колева Потребител

Себестойност на продукцияЗдравейте,

Българско акционерно дружество е с основен предмет на дейност онлайн продажба на дрехи втора употреба. Въпросът ми е свързан с определянето на себестойността на готовата продукция.

Всеки един артикул, който се публикува в сайта на онлайн магазина се снима от фотограф, за да може да се качи в сайта (подчертавам, че от даден артикул има само по 1 брой, т.е нямаме номерация и снимките на даден артикул се използват единствено и само за него). Последващо всеки артикул се опакова индивидуално и получава QR код, за да е ясно местонаходжението му във всеки един момент. При покупка от клиент, последният получава закупения артикула в опакован вид. Уточнявам също, че дрехите се продават само онлайн и е невъзможна продажба по друг начин - т.е снимането на всеки един артикул е задължително условие, за да може той да бъде публикуван в сайта и последващо продаден.

Въпросът ми е дали разходите за снимане на продуктите (заплати на фотографите, консумативи, наем за помещението, където се правят снимките и пр.) са част от себестойността на продукцията? В кой МСС мога да открия текст, според който да се обоснова (т.к. в МСС 2, параграф 10 информацията е с доста тълкувателен характер)?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  в себестойноста на материалните запаси се включват разходи само дотолкова, доколкото те са направени във връзка с тях, като се изключват разходите за продажба. Във Вашия случай разходите за снимане на продуктите (заплати на фотографите, консумативи, наем за помещението, където се правят снимките и пр.), по скоро биха се тълкували като разходи за продажба и не трябва да се включват в себестойноста им, а да се отчитат като текущи разходи.

  За справка: МСС 2, параграф 16

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Салих Асанов
 • Благодаря!
  Искам само да уточня още нещо, което е важно за разясняването на казуса - от гледна точка на минимизиране на първоначалните разходи за закупуване на стока на дружеството, лятото се поръчват зимни артикули. Те стоят необработени (т.е не се сортират, гладят, снимат, опаковат, качват на сайта и пр.) Тяхната обработка започва непосредствено преди зимния сезон и съответно, ако тогава начисля текущо всички разходи за тях, ще бъде нарушен принципът за текущо начисляване...?
 • Да, точно така, ще бъде нарушен принципът за текущо начисляване.
  Разходите трябва да бъдат начислени в момента на тяхното възникване, в случая преди зимния сезон, когато ще се осъществи действителната им обработка.

  Позадрави
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->