Б. Т. Б. Т. Потребител

Работа по два трудови договораЗдравейте,

Назначен съм на 8 часа по основен трудов договор. Мога ли да бъда назначен при същия работодател на 4 часа допълнителен трудов договор и необходими ли са определени обстоятелства това да стане?

Поздрави!Отговори

 • Здравейте, г-н Талипов,
  Разпоредбата на чл.110 от Кодекса на Труда Ви дава точно това право - може да сключите трудов договор с работодателя, при когото работите, за извършване на работа, която не е в кръга на трудовите Ви задължения, извън установеното работно време по основния трудов договор.

  Имайте предвид, че уговорената работа, за която се сключва договорът за допълнителен труд, трябва да бъде точно и ясно определена в него, за да е видно, че същата не е в кръга на трудовите задължения на работника или служителя по основния му трудов договор. Тази работа следва да е различна от описаните в основния трудов договор и длъжностната характеристика към него трудови задължения.
  Времето за изпълнение на работата изрично се уговоря между работодателя и работника или служителя с оглед спазването на изискването работата по допълнителния договор да се извършва извън рамките на установеното работно време по основния трудов договор.
  Разпоредбата на чл. 112 КТ урежда забрана за полагане на допълнителен труд от работници или служители, които:
  - работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им, които не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки;
  - са определени в закон или в акт на Министерския съвет.
  Текстът на чл. 113, ал. 1 КТ регламентира, че максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение не може да бъде повече от:
  1) 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители;
  2) 48 часа седмично - за другите работници и служители.
  При изричното писмено съгласие на работниците/служителите по т. 2 те могат да работят и повече от 48 часа. Те дават съгласието си на работодателя, при когото работят. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него.


  За справка в нормативната уредба:
  Кодекс на труда (КТ) - Раздел IX. Допълнителен труд по трудов договор
  чл. 23, ал. 2 НРВПО (урежда правото на платен годишен отпуск)
  чл. 12, ал. 8 НСОРЗ (относно допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит)


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Соня Чобанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->