Aна Kръстина Aна Kръстина начален учител

Обезщетения при ранно пенсиониранеУчител съм с 35 години трудов стаж. От 09.2014 до 31.05.2017 година ползвам неплатен отпуск. Работих една година във фирма със сумарно изчисляване на работното време и имам 3м. 12дни и 2ч.общ осигурителен стаж, изчислен по реда на чл.38 и чл. 39 от НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ. От 01.06.2017г. започвам пак работа като учител и желая да ползвам правото си за ранно пенсиониране през месец септември.

Интересувам се какви обезщетения ще получа?Отговори

 • Здравейте.Мисля, че не е лошо към горните данни да добавите и възраст.Години, месеци. Иначе няма как да стане.

  kazimirc4
 • Kъм м.09.навършвам 58г.
 • Здравейте.
  От началото на 2017 г" осигурените на учителски длъжности лица придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 58 години от жените и 61 години от мъжете, при условие, че имат учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.
  На лицата, подали заявления и изпълнили горните изисквания се отпуска срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд, определена по реда на чл. 70 от КСО и намалена с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО. Тази възраст за Вас ще бъде достигната през 2020 г. - 21 год. 6 мес. Към съответната дата следва да имате общ осигурителен стаж 35 г. 10 мес.
  На учителите, които са придобили право на срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.

  На учителите, които имат изискуемият се учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО, но не по-късно от навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО.
  Пожелавам успешно ранно пенсиониране?!

  kazimirc4
 • Здравейте. Да продължа консултацията си.
  След като в началото на м.Октомври 2017 г. сте в правото да осъществите ранно пенсиониране, имате следните варианти:
  1.Да се пенсионирате, без да прекратите трудовото си правоотношение със съответното училище. В този случай не следва да получите обезщетение по смисъла на чл.222,ал.3 от КТ - коментираните 6 брутни трудови възнаграждения, а според КТД в размер 8 такива.
  2.Работодателят Ви да прекрати трудовия договор на основние чл.328,ал.1,т.10 от КТ/консултацията е на СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ — ВАРНА,м.октомври 2015 г/. Същото се поддържа в практиката на Върховния касационен съд. В този случай следва да получите обезщетение по чл.222,ал.3 от КТ, както и в случаите на неползван платен годишен отпуск по чл.224,ал., от КТ.
  3.Да поискате прекратяване на трудовия си договор с училището, където преподавате. В този случай работодателят Ви дължи горните обезщетения.
  Ако позволите да изразя лично становище, вариант 1 е оптимален. Правото на дискутираните обезщетения се запазват напред във времето, получаването на ранна пенсия/със законовите намаления/ и заплата е много добър вариант.
  Към момента на придобиване право на пълна пенсия, следва да поискате получавания размер да бъде преизчислен от НОИ.

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->