Мира Демирева Мира Демирева Потребител

Болничен със задна датаЗдравейте!
Вчера ме изписаха от болница, но беше неделя, почивен ден. Днес също се пада почивен (8.05) и чак утре на 9.05 ще се заемат с епикризата и болничния. Сестрите при изписването ме наплашиха, че не знаят дали можело да се издаде болничен със задна дата. Трябва да ми се издаде болничен за времето, в което съм лежала в болницата от 2.05 до 7.05.

Проблемът бил, че болничния ще се пише не в деня на изписване, а два дни след това, т.е. със задна дата. Това възможно ли е?Отговори

 • Здравейте. Да,болничен лист може да се издаде със задна дата.
  Чл. 9 от НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
  Приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 Г.
  Обн. ДВ. бр.36 от 14 Май 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. ДВ. бр.17 от 1 Март 2016г.

  (5) Когато прегледът е бил извършен и временната неработоспособност е била своевременно констатирана, но болничен лист не е бил издаден, той може да се издаде за минало време, ако въз основа на обосноваваща документация на лечебното заведение и ЛАК се прецени, че лицето през това време е било временно неработоспособно. В тези случаи болничен лист за отпуск до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания се издава от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина, до 6 месеца - от ЛКК, а за повече от 6 месеца - след решение на ТЕЛК. Целият отпуск за минало време се включва в един болничен лист.

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->