Наталия Георгиева Наталия Георгиева Зп Потребител

Счетоводство на земеделски производителЗдравейте,

Трябва да водя счетоводство на ЗП занимаващ се с растениевъдство и животновъдство. Регистриран е по ЗДДС от 20.03.2017 г. За м. 3 е подадена ДДС декларацията. Въпросът ми е дали трябва да заведа всички фактури от началото на годината - предимно за гориво и фураж или след датата на регистрацията?Отговори

 • Здравейте,

  съгласно чл. 74 от ЗДДС, лица регистрирани по чл. 96 от ЗДДС имат право на приспадане на данъчен кредит за наличните стоки и услуги към датата на регситрация по ЗДДС като за наличните активи трябва да са налице следните условия:
  1. налице са изискванията на чл. 69 и 71 ;

  2. доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;

  3. регистрационният опис по образец на наличните активи е съставен към датата на регистрация по този закон и подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация;

  4. активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.

  Правото се упражнява се през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като наличните активи, получените услуги и данъкът, включени в регистрационния опис, се отразяват в дневника за покупките за съответния данъчен период.

  Поздрави,
  Иван Георгиев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->