Б. Т. Б. Т. Потребител

Осчетоводяване на цесияЗдравейте.

Фирма А дължи 16 000 лв. на фирма Б. Фирма Б продава дълга чрез цесия на фирма В за 8 000 лв. в брой. Фирма В получава от фирма А 16 000 лв. по банков път.

Какви счетоводни операции трябва да вземе фирма В? Отчитаме ли приход и трябва ли да се начислява ДДС и ако трябва към кого?

Поздрави!Отговори

 • Здравейте,

  на датата на подписване на договора за цесия, вие в качеството Ви на цедент, трябва да отрзите сделката със следните стопански операции:

  1. Отчитане на покупката на вземането (договора за цесия):
  Дт 498 - 16 000 лева
  ан. Фирма А
  Кт 499 - 8 000 лева
  ан. Фирма Б
  Кт 751 - 8 000 лева (разликата между стойността на вземането и неговата цена се отчита като нефинансов разход за бъдещ период, до момента, в който дружество А ви изплати сумата в размер на 16 000 лева)

  2. Плащането към кредитора, т.е. Дружество Б:
  Дт 499 - 8 000 лева
  ан. Фирма Б
  Кт 501 - 8 000 лева

  3. При получаване на сумата от фирма А, т.е. успешно събиране на вземането:
  Дт 503 - 16 000 лева
  Кт 498 - 16 000 лева
  ан. Фирма А

  4. Отчитате резултатът от сделката:
  4.1. Отчитане на прихода, който сте реализирали:
  Дт 751 - 8 000 лева
  Кт 709 - 8 000 лева
  4.2. Отчитане на финансовия резултат:
  Дт 709 - 8 000 лева
  Кт 123 - 8 000 лева

  Колкото до данъчното третиране , мога да кажа следното:
  от гледна точка на ЗДДС прехвърлянето на парично вземане представлява доставка на финансова услуга. Основание за подобен извод ни дава разпоредбата на чл. 46 от ЗДДС, според която сделката, включително договарянето, свързана с вземания (без сделката по събиране на дългове и факторинг), представлява финансова услуга по смисъла на ЗДДС. А както е известно, такива услуги се третират като освободени доставки и за тях не следва да се начислява ДДС. Казаното намира потвърждение и в писма на приходната администрация (НАП)
  За справка:
  > чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС
  > Разяснение на НАП с № 53-02-386 от 08.07.2008 г. относно данъчно третиране по ЗДДС на цесия на парично вземане


  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->