Татяна В Татяна В Счетоводител

Самоосигуряващ сеЗдравейте,


Собственик на ЕООД е внасял осигурителни вноски за 2010 г. като самоосигуряващ се. Не е получил никакъв доход от това. Освен Декларация 6 има ли задължение да подаде в НАП и Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г., върху който се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (Таблици №1 и 2).


Благодаря!Отговори

  • Справката за окончателния размер на осигурителния доход се попълва само от лицата, получаващи доходи от дейност като: упражняващи свободна професия; занаятчийска дейност; еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в търговски дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, получили доходи от продажбата на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност, както и работещи без трудови правоотношения (граждански договори) извън тази дейност. Таблиците се попълват и в случаите, в които гореизброените лица упражняват дейности, подлежащи на облагане с окончателен годишен /патентен/ данък.

    В указанията ясно е казано, че справката се попълва само от „лицата получаващи доходи”. В тази връзка следва да се има предвид, че ако собственика на ЕООД няма задължение да подава годишна данъчна декларация, няма да има задължение да подава и справката за окончателния размер на осигурителния доход.
  • Благодаря за отговора на въпрос, който може да Ви е бил странен, но ще цитирам нещо което според мен малко подвежда и исках да съм сигурна дали и при липса на доход пак трябва да се подаде справката с нулеви стойности на получен доход, а попълнени само сумите върху които е избрано да се осигурява:
    "Всички самоосигуряващи се лица имат задължение да подават еднократно в годината и декларация образец № 6. Тя съдържа данните за дължими осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица. Декларация образец 6 се подава до 30 април. Това е и срокът, в който те са задължени да представят справки №1 и №2 от годишната данъчна декларация за облагане на доходите. Справки 1 и 2 служат за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски."
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->