Потребител

Неплатени осигуровки за стар периодОт 1995 година до 2012 бях на постоянн трудов договор. Почина съпругът ми и ми потрябваха документи за трудов стаж за сина ми и се оказа, че за някои години работодателя ми не е плащал за мен никакви осигуровки. Разбрах, че е затворил и фирмата, а него не мога да го издиря, защото се е преместил в друг град. В НАП с помощта на ПИН код видях, че наистина не са платени за около 5 години.

Какво ще стане с тези неизплатени осигуровки? Отговори

  • Здравейте,

    Необходимо е да се прецени дали освен неплатените осигурителни вноски, работодателят ви е изпълнявал останалите си задължения по Кодекса за социално осигуряване и нормативните актове по прилагането му. В частност Наредба Н-8 за подаване на данни от осигурителите/работодателите, за осигурените при тях лица. Това касае подаването на данните към НАП с декларация образец 1. В случай че работодателят ви е подавал данни с декларация образец 1, то за вас не следва да има неблагоприятни последствия от невнасянето на осигурителните вноски от вашия работодател. Това е така, тъй като при наличие на трудово правоотношение с работодател, задължението за удържане и плащане на осигурителните вноски е на работодателя а не на работника/служителя. Това оанзачава, че отговорността, за удържане и внасяне на осигурителните вноски е вменена на работодателя и такава отговорност не може да се търси от работника.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->