Elmira Ilieva Elmira Ilieva технияески сьтрудник

Срок за получаване на обезщетение за трудова неработоспособностЗдравейте,

В болничен съм от 28 март до 13 април 2017 г. - болничен режим 4 дни и домашен режим 13 дни (общо 17 дни). Досега съм получила обезщетение само за 1 ден - 31 март.

Бихте ли ми казали кога да очаквам да ми се изплатят останалите 13 дни от април, след като срока е 10 работни дни и той вече е минал?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте!

  Фирмите имат задължението да представят болничните листове в НОИ до 10-то число на следващия месец. Например болничните листове за м.05 се представят в НОИ най-късно до 10.06.
  Паричните обезщетения за временна неработоспособност се изплащат на правоимащите лица в срок до 10 работни дни от представянето в НОИ на удостоверенията, приложение № 9 и от постъпването в НОИ на данните от издадените болнични листове от фирмите.
  Изплащането на паричните обезщетения въз основа на заявления-декларации също се извършва в срок до 10 работни дни от представянето на документите/данните в ТП на НОИ от фирмите.
  Паричните обезщетения, които обхващат период повече от един календарен месец, се изплащат в срок до 10 работни дни от представянето на удостоверенията, приложение № 9 в ТП на НОИ и постъпването на данните от издадените болнични листове за първия месец от периода, а за останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, и за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.

  Изплащането на обезщетението се извършва само по банков път. Полагащите се суми се превеждат от НОИ по декларираните от лицата лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки.

  За ваше улеснение може да си вземете от НОИ ПИК (персонален идентификационен код), който е безплатен и чрез който ще можете от вкъщи чрез интернет да проверявате всичко свързано с вашите болнични.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->