Neli Tsoneva Neli Tsoneva Потребител

ДМА на ЮЛНЦЗдравейте,

ЮЛНЦ, което осъществява нестопанска и стопанска дейност е закупило ДМА със средства от финансиране, което не е обект на облагане по ЗКПО, тъй като е приход от нестопанската дейност на сдружението. Начислените амортизации не участват при преобразуване на финасовия резултат от стопанската дейност, актива се ползва за нестопанската дейност на сдружението.

ДМА трябва ли да бъде включен в данъчния амортизационен план или само в счетоводния? Отговори

 • Здравейте,

  Тъй като ДМА няма да се облага по ЗКПО и начислените ампртизации няма да учаастват при преобразуването на финансовия резултат, тоест няма да се начисляват данъчни амортизации, нямате задължение да го включвате в данъчния амортизационен план. В данъчния амртизационен план се включват само данъчно амортизируеми активи.

  За справка: чл. 52 от ЗКПО

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->