velislava dimitrova velislava dimitrova Потребител

Обезщетение при съкращаване след закриване на обектЗдравейте!
Работя в магазин за обувки. Съкратена съм по чл.326 цитираният трудов договор следва да бъде прекратен на основание чл.328, ал.1, т.2 закриване на търговския обект. Знам, че имаме право на обезщетение.

Притеснява ме изказването на моя работодател, че ако не събере пари до края на затварянето на магазина няма да получа обезщетението. Какви права имам в такъв случай?Отговори

  • Здравейте !

    При прекратяване на трудовия договор на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ имате право на обезщетение за оставане без работа. Правото но това обезщетение е записано в чл.222, ал.1 от КТ - при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец.

    Ако не получите обезщетението подайте жалба на Инспекцията по труда. Това е институцията, която се занимава с трудовоправни отношения.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->