Ангелина Димчева Ангелина Димчева машинен оператор

НапусканеИскам да напусна работа без да имам досег до работодателите си. От 11-ти не съм ходила на работа заради прихическото напрежение на работното място и психическото нападение от страна на началник смяната ми. Второ имах болки в цялото тяло поради прекалено тежката работа, но болничен нямам. Бях решила след великденските празници да ида и да напусна, но от офиса дойдоха до дома ми искаха болничен който нямам. Казах им че съм решила да напусна, но те ми отговориха че ако нямам един месец предизвестие съм им дължала една брутна работна заплата. Никъде не го пише това в договора.


Аз просто искам да напусна и да не стъпя повече там. Условията на труд са отвратителни. Има мишки, единственото работно облекло ни е манта и пласмасови очила. Удря ни статично електричество от машините постоянно, а изпаренията от спойката се разнасят из целия завод. Да не говорим че тоалетните са в окаяно състояние, няма никъде заслон за пушачи.

Къде мога да ида да ми се подпечата книжката за приключване на трудовите взаимоотношения без да стъпвам в завода, защото ми писна от заплахи и да ме гледат все едно съм нищожество. Моля дайте ми съвет!Отговори

  • Здравейте !

    Ако в трудовия ви договор има клауза за предизвестие от един месец, то при напускане по ваше желание сте длъжна на изработите предизвестието. Ако не го направите на основание чл.220, ал.1 от Кодекса на труда страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Вашият работодател правилно ви е уведомил, че дължите обезщетение за толкова дни, с колкото не сте спазили предизвестието.

    След като от 11-ти Април не сте ходили на работа и нямате основателна причина за това, като например болничен лист, то работодателят има право да ви уволни дисциплинарно. В този случай на основане чл.221, ал.2 от КТ при дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->