Димитър Николов Димитър Николов старши счетоводител

Осигурителни вноски при вид осигурен 94Здравейте,
Дължат ли се осигурителни вноски в България за лицата, чиито декларации образец 1 са с вид осигурен 94? Българското дружество, няма право на удостоверение А1, защото няма никакви приходи от дейнсот на територията на България.Отговори

  • Здравейте,

    За лицата, осигурени с код за вид осигурен 94, е задължително да се внасят осигурителни вноски. Моля да имате предвид, че код 94 е предвиден за лицата, за които, по реда на споразумение между република България и страната, на чието законодателство е подчинено лицето, за същото лице се дължат осигурителни вноски в република България.
    От запитването ви не става ясно дали лицата са подчинени на законодателството на държава от Европейски съюз или трети страни, което значително затруднява отговора на поставения въпрос. По тази прична ще дам принципен отговор:
    В случай, че лицата са подчинени на държава членка на ЕС и ЕИП, то е необходимо да се запознаете с регламентите за социална сигурност в рамките на съюза, както и дали между република България и съответната държава има спогодба за социална сигурност.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->