Елив Панова Елив Панова счетоводител

Документи при ВОД със собствен транспортЗдравейте,
Фирма продава стока на контрагент от Румъния, ДЗЛ регистрирано по ЗДДС. Транспорта е за сметка на доставчика, със собствен товарен автомобил транспортираме стоката до Румъния. За доказване на ВОД за нас е необходим транспортен документ съгласно чл.45, ал.2, т.б от ППЗДДС. Какъв точно транспортен документ трябва да попълваме, за да нямаме проблеми при проверка?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 45, т. 2 от ППЗДДС документите, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка са:

  1. транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките;
  2. транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.

  Моля имайте предвид, че становището е лично мнение на автора и няма обвързващ характер

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->