dida valseva dida valseva Счетоводна къща Финанс Консулт ООД счетоводител

Продажба ЕТ на ЕООД съгласно чл.15 от ТЗНа 20.03.2017 е подписан и нотариално заверен договор за продажба на ЕТ на ЕООД с различни собственици. Същият е вписан в ТР. Салдата при ЕТ са следните: с-ка 122 - 16 000 лв; с-ка 123- 1000 лв; с-ка 493 - 22000; с-ка 302 -1000 лв; с-ка 304- 37000 лв; с-ка 4538 - 1000 лв след осчетоводена продажба 498 / 709 и отчетен финансов резултат.

Какви счетоводни записвания следва да се направят за прехвърляне на активите и пасивите?Отговори

-->