Petq Kirilova Petq Kirilova Потребител

Изплащане на неизползван отпуск при напусканеЗдравейте,
Имам общо 12 дни неизползван отпуск 7 дни от 2016г. и 5 от 2017г. След напускане по взаимно съгласие, как да изчисля, колко пари трябва да ми преведат и в какъв срок след напускането се изплаща отпуската?Отговори

 • Здравейте,

  По реда на Кодекс на труда, в случай на прекратяване на трудово правоотношение, работодателят дължи на работника или служителя обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, ако има такъв. Във вашият случай, работодателят ви дължи обезщетение в размер на 12 дни, които по реда на Кодекс на труда се изчисляват като се вземе средно дневното брутно трудово възнаграждение за предходния месец, в който Вие (работникът или служителят) сте отработили най-малко 10 работни дни и се умножи по броя на дните (във вашият случай 12 дни), които се дължат като обезщетение.
  Например: да вземем като предходен месец Март 2017 г. , който е 22 работни дни. Отработени са 10 или повече работни дни през месец Март и брутното трудово възнаграждение за месеца е 1000 лева. Това значи, че 1000 лева ще разделим на 22 работни дни и получаваме средно дневното брутно трудово възнаграждение, което ще умножим по броя на дните, които се дължат като обезщетение за неизползвам платен годишен отпуск от работодателя (12 работни дни във вашият случай). Искам само да уточня, че брутното трудово възнаграждение е уговорената заплата в трудовия договор, като към нея може да бъде прибавен бонус, ако в трудовото правоотношение е бил уговорен такъв бонус с постоянен характер и той е бил изплатен през месеца, който вземаме предвид, че са отработени 10 или повече работни дни (във този случай месец Март 2017г.).
  1000 лева/22 работни дни =45,45 лева средно дневно трудово възнаграждение.
  45,45 лева*12дни=545,45 лева е дължимото обезщетение от работодателя за неизползван платен годишен отпуск.

  За справка:
  - Чл.224, 176 и 177 от Кодекс на Труда
  - Глава четвърта, Чл.16-21 от Наредбата за структура и организация на работната заплата.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Даниъл Славчев
 • Здравейте,

  Искам да направя уточнение в отговора, който дадох.

  1. Изчисленото обезщетение по реда на Кодекс на труда започва да се дължи в деня на прекратяването и в случай, че не се изплати доброволно от работодателя, то може да бъде потърсено по съдебен ред в рамките на 3 годишен срок от деня на прекратяването.
  2. Върху изчисленото обезщетение по реда на Кодекс на труда се дължи данък по реда на ЗДДФЛ, в размер на 10% от изчисленото обезщетение. Работодателят е отговорен за удържане и внасяне на данъка за сметка на работника или служителя.
  3. Във вашият случай, дължимото обезщетение е 545,45 лева, от които работодателят е длъжен да удържи и внесе 10% за ваша сметка, и да ви изплати остатъка (545,45 лева -54,54 лева=490,91 лева).

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Даниъл Славчев
 • Здравейте! Подписах заповедтта за освобождаване на 25.09.18г ( влязла в сила от 22.09.18г.)
  Имам да получавам обезщетение за неизползван отпуск за 2 год. след майчинство. Заявих с писмена молба, че желая да ми бъдат преведени по банков път, какъв е срокът да ми ги изплатят?
 • Здравейте, Янита,

  По реда на чл.228 ал.3 от КТ, обезщетението по реда на чл.224 ал.1 от КТ се изплаща не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.

  Във вашият случай, последният ден за изплащане на обезщетението е 31.10.2018г.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Даниъл Славчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->