Задай въпрос тук
Maria Todorova Maria Todorova Счетоводство счетоводител

Неначисляване на ДДСЕООД, регистрирано по ДДС съгласно чл.100, ал.1 , извършва услуга разработка на уеб приложения за американска фирма, която не е посочила VAT.

При издаване на фактура за продажба не начисляваме ДДС съгласно чл.86 ал.3 от ЗДДС. Отразяваме само в дневника за продажби в колона 22. Има ли други изисквания и дали разсъждаваме правилно?Отговори

 • Здравейте,

  Във вашия случай става дума за доставка на услуга с място на изпълнение извън територията на страната. Данъкът е дължим от получателя, следователно вие не начислявате ДДС, а във фактурата трябва да посочите за основание именно чл.86 ал.3 от ЗДДС.

  Колона 22 се отнася за доставки по чл.21 ал.2 с място на изпълнение в друга държава членка, а това изключва доставките с място на изпълнение в трета страна. Затова те трябва да се отразят в колона 23 - Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. данъчната основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Петкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->