Задай въпрос тук
Maria Todorova Maria Todorova Счетоводство счетоводител

Неначисляване на ДДСЕООД, регистрирано по ДДС съгласно чл.100, ал.1 , извършва услуга разработка на уеб приложения за американска фирма, която не е посочила VAT.

При издаване на фактура за продажба не начисляваме ДДС съгласно чл.86 ал.3 от ЗДДС. Отразяваме само в дневника за продажби в колона 22. Има ли други изисквания и дали разсъждаваме правилно?Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->