Даниела Милчева Даниела Милчева потребител

Плащане над 10 000 лв. в брой при различни дати на данъчно събитиеНа 7 март компания издава на свой клиент две фактури в брой - едната за 7000 лв, а другата за 7500 лв. В едната фактура датата на данъчното събитие е 4 март, а в другата 5 март. Към едната фактура е издаден касов бон за 7000 лв с дата 7 март, а към другата фактура за 7500 лв също касов бон с дата 7 март.

При условие, че датата на данъчно събитие е различна за двете фактури, нарушение ли е издаването на касови бонове на стойност над 10 000лв в един и същи ден?

Двете фактури са издадени по две различни доставки на стоки. Дружествата нямат сключен договор за доставка помежду си.Отговори

 • Здравейте,

  в Закона за ограничаване на плащанията в брой никъде не е упомето дали издаването на касови бонове на стойност 10 000 лв. в един и същи ден е нарушение. Законът ни задължава за плащания на стойност равна или по-голяма от 10 000 лв., или когато са част сключен договор на стойност равна или по-голяма от 10 000 лв. да стават чрез превод или внасяне по платежна сметка. Във вашият случай това са две отделни плащания и не смятам, че по някакъв начин нарушавате закона, а и нямате сключен договор помежду си.

  За справка: чл. 3 от ЗОПБ

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->