Radoslav Petrov Radoslav Petrov Потребител

Изплащане на заплата и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при напускане по взаймно съгласиеЗдравейте,
На скоро (09.04.2017) прекратих трудовите си взаимоотношения с работодателя си по взаимно съгласие. В какъв срок трябва да ми бъдат изплатени заплатата за месец Април + обезщетение за неизползван платен годишен отпуск? Имам ли право да ги изисквам непосредствено след напускането ми?Отговори

  • Здравейте !

    При прекратяване на трудовия договор работодателят е длъжен да изплати последната работна заплата на работника и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. В заповедта за прекратяване на трудовия договор работодателят трябва да запише какви обезщетения се полагат на работника и тяхното парично изражение. Последната работна заплата и полагащото Ви се обезщетение трябва да бъде отразено във ведомостта за заплати за последния месец, в който сте се водили на работа във фирмата. Във вашия случай това е м.04.2017 г. Трябва да получите работната заплата за м.04.2017 г. и обезщетението си до края на месец Май.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->