Гюлджанай Реджебова Гюлджанай Реджебова Счетоводител

Самоосигуряващо се лице СОЛ с личен трудЗдравейте!

Имам следния казус и се надявам да ми помогнете!

Имам едно ЕООД, регистрирано през миналата година, където се осигурявам като СОЛ. Получавам възнаграждение 420 лв. и плащам осигуровки върху този доход на по-високия процент, в случая 123.06 лв.

В Д1 за нетно възнаграждение попълвах също 420 лв. Не съм плащала ДОД.

Тогава когато попълвах Д1 за първи път, ми беше отнело един ден да чета, защо не се плаща ДОД, защото за мен тези 420 лв. все едно са доход от труд и трябваше да се посочва данъка. Дори се бях консултирала с една позната счетоводителка, тя ми беше казала, че ДОД не се попълва, ами се попълва с данъчна декларация по чл.50!!!

Сега чета друго, че е трябвало всеки месец да попълвам в Д1 ДОД и да плащам всеки месец. Фатално ли е да го направя сега с Данъчната декларация и да платя наведнъж данъка за всички месеци?

И второ понеже сега имам още едно дружество и трябва да избирам от къде ще се осигурявам. Например от второто. Трябва ли да подавам Д1 през дружеството, което остава без осигуряване. Днес от НАП ми казаха, че не трябва, но сега чета, че трябва да подам с код 90!!!!

И трето, след като попълвах в Д1 нетно възнаграждение 420 лв - 42 лв. ли ми и данъка на месец или 420-123.06! Извинявайте за дългия пост!

Благодаря ви, много, предварително!

Отговори

 • Здравейте,

  самоосигуряващите се лица (т. нар. СОЛ) по смисъла на КСО се осигуряват само за фонд "Пенсии" и по свое желание за фонд "ОЗМ", като те плащат своите осигуровки през ЕИК на дружеството, в което са собственици/ управители. Това означава, че подобен тип правоотношение не е трудово и съгласно ЗДДФЛ не следва да се удържа авансово данък, както е при едно трудово правоотношение, например.
  Следвайки горното, това означава, че лицето има задължение да подава единствено Д1 през годината и да внася авансово своите осигуровки. До 30-ти април на следващата година, лицето следва да подаде, както декларация. Обр 6 с код 13 за осигуровките за цялата година, така и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, в която да попълни задължително таблиците 1 и 2 за годишно преизчисляване на осигурителния доход.
  Ако СОЛ реши да си изплаща възнаграждение за положен в дружеството му труд през годината, то тогава съгласно допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ (§1, т.26, б."и") правоотношението му е приравнено на трудово и следва освен осигуровки- авансово да се внася и ДОД, от което следва, че освен Декл. Обр 1, за лицето ще възникне и задължение за подаване на Декл. Обр. 6 с код 8 за авансово удържания данък. До 30-ти април на следващата година, лицето отново ще има задължение за подаване на Декл. Обр.6 с код 13 и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.
  Колкото до Вашия въпрос - тъй като правоотношението е приравнено на трудово, сумата от 420 лева (от 2017 - 460 лв.) е признат разход за дружеството. От нея се вадят осигуровките (108,36лв./ 123,06лв.) и получената разлика се облага с ДОД в размер на 10%. Не е фатално да платите данъка с подаването на ГДД сега, тъй като СОЛ само решава кога и за какъв период да си изплати възнаграждение. Декларация 1 се подава с код 12, с код 90 се подава единствено в случаите, в които СОЛ полага личен труд в дадено дружество, но се осигурява през друго такова.

  За справка: чл. 4 от КСО, чл. 42 от ЗДДФЛ, чл. 50 от ЗДДФЛ, §1, т.26, б. "и" от ДР на ЗДДФЛ, Наредба Н-8

  Поздрави!
  Станислав Колев
 • Благодаря ви, много, за изчерпателния отговор!
  Лек ден!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->