Задай въпрос тук
Мария Миленкова Мария Миленкова Потребител

Свързани лица

Здравейте, моля да ми отговорите на sследния въпрос:

Как се определя пазарната цена и може ли тя да бъде определена, според международния пазар (пр. цената в Китай)?

Давам следния пример: Фирма регистрирана по ЗДДС внася стока от Китай и продава на свързана фирма (не регистрирана по ЗДДС) с минимална или без печалба. Това нарушение ли е на закона? В случая може ли да се приеме за пазарна цена, стойността на стоката, закупена от Китай или пазарна цена е цената, на която стоката се продава в България?


Отговори

 • Здравейте,

  има доста съдебна практика по този въпрос, която е обвързана най- вече с определянето на данъчната основа по ЗДДС между свързани лица. Интересен е и фактът, че ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ използват една и съща дефиниция за свързани лица - тази от ДОПК. Също така има и специална наредна (Наредба Н-9 от 14.08.2006 год.), която е свързана с методите за определяне на пазарни стойности.
  Изводите, които могат да бъдат, на база съдебната практика на ВАС и други съдилища, са:
  1. ВАС счита за недопустимо при прилагане на метода на сравнимите неконтролирани цени съпоставимите пазарните цени да се определят на база на: - оферти в Интернет или
  - оферти в специализирания печат или
  - статистически данни.
  2. Не се приемат за годно доказателствено средство и изготвени за целите на съдебното производство конкретни оферти от отделни доставчици.
  3. За пазарна цена следва да се приеме тази, на която действително са реализирани продажби между независими търговци. Затова следва да има ясна индикация въз основа на каква информация са определени пазарните цени. Необходимо е да се разполага с първични документи (фактури, евентуално и договори и приемо - предавателни протоколи) за осъществяването на съответните сделки по конкретни цени.
  4. Не се приема за достоверна пазарна цена, тази, която е определена по методи извън посочените в Наредба № 9;

  За справка в нормативната уредба:
  - Наредба № 9 от 14.08.2006 год.;
  - чл. 27 от ЗДДС;
  - т. 8 от § 1 на ДР на ДОПК;
  - т. 16 от § 1 на ДР на ЗДДС;
  - т. 14 от § 1 на ДР на ЗКПО и
  - т. 9 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ

  Поздрави,
  Станислав Колев


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->