Радка Гърдева Радка Гърдева безработна

Трудов стаж по гражданси договорВремето през което работя на граждански договор счита ли се за трудов стаж?Отговори

 • Здравейте,

  Трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител.

  Договорните взаимоотношения по граждански договори определено не могат да се класифицират като трудови правоотношения, съответно няма основание да се признава за трудов стаж работата по тях.
  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->