ЕЛЕОНОРА МЛАДЕНОВА ЕЛЕОНОРА МЛАДЕНОВА Потребител

Платен отпуск след майчинствоЗдравейте,
От 11.2012г. съм в болничен (преди раждане) до 07.2013г. От 2013-2015 майчинство с първо дете, от 2015-2017г. майчинство с второ дете.

За тези пет години, полага ли ми се платен годишен отпуск, има ли давност и може ли работодателя да ми откаже ползването му? В молбата за отпуск за целия период за който искам отпуск ли се упоменава или за всяка календарна година нова молба?

На постоянен трудов договор съм, осигурявана на минимална работна заплата, с полагащ се отпуск от 20 работни дни в годината. От 2012г. съм ползвала 10 работни дни. Майчинството за втората година ми изтича на 30.06.2017. Колко дни отпуск ще ми се полагат за 2017г.? За тези 5г. по мои изчисления ми се полагат 90 работни дни платен отпуск. Моля да ме поправите ако греша и да ми обясните, какво и как да го направя за да ми се изплати отпуска?Отговори

  • Здравейте !

    Да, за времето през които сте в отпуск по майчинство имате право на 20 работни дни платен отпуск за всяка една календарна година. На основание чл. 176, ал.1, т.2 от КТ ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск.

    Неизползвани дни платен годишен отпуск могат да бъдат заплатени само и единствено при прекратяване на трудовия договор. Това е единствената възможност за получаване на пари срещу неизползвана отпуска. Съгласно чл. 224, ал.1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->