Георги Ричев Георги Ричев Потребител

Отлагане на част от платения годишен отпуск поради важни производствени причиниЗдравейте,


Въпросът ми е кога работодателят може да отложи част от платения годишен отпуск 'Поради важни производствени причини' и трябва ли да има съгласие от страна на служителя?Отговори

  • Отлагане на платен годишен отпуск
    Работодателят може да отложи платеният годишен отпуск заложен в графика на основание – чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда а именно поради важни производствени причини. Отложеният на това основание отпуск може да бъде в размер на не повече от 10 работни дни. Работодателят може да отложи отпускът, на това основание, както за конкретен работник или служител така и за цяло структурно или организационно звено. Олагането на платения годишен отпуск от страна на работодателя задължително е в писмена форма, като същия трябва да уведоми своевременно работниците и служителите за които се отнася отлагането. Правото на работника или служителя на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на годината, за която се полага този отпуск.
    При отлагането на това основание работодателят няма задължение да иска разрешение от работника или служителя.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->