Задай въпрос тук
Добромира Георгиевска Добромира Георгиевска Потребител

Освобождаване от работа по чл. 325, ал. 1, т. 9Здравейте,
Преди седмица бях освободена от работа по член 325, ал. 1, т. 9. Работодателят ми обясни, че ще получа обезщетение от фирмата в размер на 2 брутни заплати и че в срок от 1 г. ще ми бъде изплащано обезщетение от бюрото по труда от 90% от брутната ми заплата. Оказа се, че процента е 60, а не 90. Колко време ще бъда на борсата и какво ще е обезщетението?Отговори

 • Здравейте,

  при прекратяване на трудовото правоотношение на това основание, вие имате право на на обезщетение от работодателя в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако имате най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не сте получила обезщетение на същото основание. След като трудовото Ви правоотношение бъде прекратено, Вие имате право на парично обезщетение за безработица от бюрото по труда.
  Тъй като основанието, на което е прекратен Вашия трудов договор, не попада сред хипотезите, предвидени в КСО за изплащане на минимален размер на обезщетението за минимален срок, то тогава ще имате право на обезщетение в размер на 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.
  Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени. Не сте посочили, какъв е осигурителният Ви стаж, поради което прилагам таблица с периодите на изплащане на обезщетение, в зависимост от придобития осигурителен стаж:
  - до 3 год.: 4 месеца
  - от 3 до 6 год.: 6 месеца
  - от 6 до 9 год.: 8 месеца
  - от 9 до 12 год.: 10 месеца
  - над 12 год.: 12 месеца

  За справка в нормативната уредба:
  - чл. 325, ал.1, т.9 от КТ
  - чл. 222, ал.2 от КТ
  - чл. 54а до чл. 54и от КСО

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->