Emil Draganov Emil Draganov Потребител

Дължими данъци за доходи от USAЗдравейте,
Работя в "IT сектора" за американска фирма като изпълнител/наемник на "пълен работен ден" (40 часова работна седмица) и получавам възнаграждение всеки месец. За възнаграждението ми моя работодател не плаща данъци (попитах счетоводителката), защото не съм американски гражданин, не живея там и съм попълнил форма W8-BEN. Споразумението между мен и фирмата гласи, че не се считам за "служител" на фирмата и отговарям индивидуално за дължимите данъци и такси върху възнаграждението ми. Не съм сигурен какви други релевантни детайли мога да дам.

Какви данъци и такси дължа на държавата, имайки предвид казаното по-горе? Също така ми казаха, че ако доходите ми за 12 месеца надвишават 50 000 лева трябва да се регистрирам по ДДС. Наистина ли е така?Отговори

 • Здравейте,

  Местните физическите лица имат задължение да декларират всички облагаеми доходи, с източник от България и чужбина, придобити през календарната година, чрез годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, която се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
  Относно ЗДДС:
  Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
  Чл.69 (2) т.2 За облагаеми доставки се смятат и доставките в рамките на икономическата дейност на регистрирано лице, които са с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната;

  В допълнение предвид изложеното, не става ясно дали сте лице осигурено на друго основание, но следва да се осигурявате социално за извършваната дейност по Кодекса за социално осигуряване, а здравно по реда на Закона за здравно осигуряване.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->