Ангелина Генина Ангелина Генина Потребител

Финансова помощ по чл.134 от ТЗЗдравейте,
Финансова помощ от собственика на ЕООД в дружеството за 12 000лв. съгласно чл. 134 от ТЗ, трябва ли да се декларира от собственика като физическо лице в ГДД по чл.50? Няма ли да се получи така, че декларирайки тази финансов помощ по чл.134 от ТЗ, то собственика ще я признае за даден заем?Отговори

  • Здравейте !

    Съгласно чл. 134, ал.1 от Търговския закон по решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Финансовата помощ от собственика на ЕООД направена на основание чл.134 от Търговския закон се казва Допълнителна Парична Вноска. Това е различно от даден заем и не е заем. Допълнителната парична вноска не се декларира в ГДД по чл.50. Там се декларират заемите. Ако допълнителна парична вноска не е върната към края на годината и има салдо, то това задължение би следвало да се декларира в ГДД по чл.92 в частта за свързаните лица.


    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->