evgeni balabanski evgeni balabanski МО pensioner

Препродажба на офис закупен през 2016 г.Какви такси и данъци (в % от продажната цена) ще дължа при последваща продажба на офис закупен през 2016 г.? Към момента не са минали три години от придобиването му.Отговори

  • Здравейте,

    след като не са изминали три години от датата на придобиването му следва да се декларира и удржи данък по ЗДДФЛ, а данъчната основа е положителната разлика между продажната и покупната цена на имота, намалена с 10% признати разходи.

    За справка: чл.13 и чл.33 от ЗДДФЛ

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

    Поздрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->