Задай въпрос тук
George Johnson George Johnson Потребител

Прехвърляне на вземания и ДОПКЗдравейте, имам въпрос във връзка с прилагане на ДОПК.

В дадена година чуждестранно юридическо лице прехвърля вземания, да речем по 10 договора за заем от българския си длъжник на друго чуждестранно юридическо лице. Някой от вземанията са прехвърлени на печалба (например над номинал), други на загуба (например под номинал).

При определяне дали прага 500 000 лв. по чл.142 ДОПК е достигнат трябва ли да сумирам печалбата и от нея да извадя загубите при определяне на прага от 500 000 лв. или взимам само печалбите и ги сумирам без да нетирам със загубите и какво е основанието за единия или други подход в ЗКПО/ДОПК?Отговори

Свързани документи с ДОПК