George Johnson George Johnson Потребител

Прехвърляне на вземания и ДОПКЗдравейте, имам въпрос във връзка с прилагане на ДОПК.

В дадена година чуждестранно юридическо лице прехвърля вземания, да речем по 10 договора за заем от българския си длъжник на друго чуждестранно юридическо лице. Някой от вземанията са прехвърлени на печалба (например над номинал), други на загуба (например под номинал).

При определяне дали прага 500 000 лв. по чл.142 ДОПК е достигнат трябва ли да сумирам печалбата и от нея да извадя загубите при определяне на прага от 500 000 лв. или взимам само печалбите и ги сумирам без да нетирам със загубите и какво е основанието за единия или други подход в ЗКПО/ДОПК?Отговори

  • Здравейте,
    Доколкото разбирам от зададения въпрос става дума дали да приложите опростената процедура за прилагана на СИДДО, когато доходът е под 500 000 лв. или стандартната процедура за доходи над 500 000 хил. лв. Доходът се гледа за всеки договор по отделно без да приспадате загуби. Приложимият нормативен акт е ДОПК. Следва да се запознаете и със самата спогодба, която е сключена между България и страната на чуждестранното лице. Спогодбите са публикувани на сайта на НАП – международни дейности – спогодби.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->