Задай въпрос тук
Моника Владимирова Моника Владимирова Потребител

Признаване на приход при Акт за начетЗдравейте,
Кога се признава приход при Акт за начет на МОЛ с положителна разлика между справедливата и балансовата стойност на липсващ актив?Отговори

 • Здравейте,

  Правното основание за начет на МОЛ по продажни цени при липси по вина на МОЛ, е чл. 205 от КТ.

  Чл. 205. (1) Работникът или служителят отговаря за претърпяната загуба, но не и за пропуснатата полза.
  (2) Размерът на вредата се определя към деня на настъпването й, а ако той не може да се установи - към деня на откриването й.

  Начетът на МОЛ е по пазарна (продажна) цена (в случай, когато пазарната е по-висока от отчетната ст-ст). В случай че дружеството трябва да закупи липсващия актив сега, то тя към настоящия момент би платила именно тази цена, а не отчетната стойност, която е била цена на придобиване към някакъв предходен момент.

  Съгласно Международните счетоводни стандарти (при националните също) Приход се признава, когато:
  1)сумата на прихода може надеждно да бъде оценена;
  2) вероятно е икономическите ползи, свързани със сделката, да бъдат получени от предприятието;
  3) направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат да бъдат надеждно оценени.

  Разходът е равен на балансовата стойност на Актива.
  Приходът е равен на продажната стойност на Актива.
  Финансовият резултат от стопанската операция е равен на разликата между двете.

  За да бъде признат приход от продажбата е необходимо да е изпълнено и третото условие т.е. икономическите ползи, свързани със сделката, да бъдат получени от предприятието. Ако имате сигурност, че МОЛ не възразява и се признава за виновно, то тогава може да признаете приход.


  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->