Задай въпрос тук
Антон Страшимиров Антон Страшимиров Потребител

Плащане на неизползван отпуск при напусканеЗдравейте,
Напускам организацията, в която работя и трябва да ми бъде изплатен неизползван отпуск (16 дни за 2016 година и 8 за 2017 година). Предизвестието ми изтича на 2-ри март и според това, което прочетох в КТ следва сумата да се определи по месец февруари.

Дали се смята само основната договорена заплата или и допълнителните възнаграждения (цитирам всички други начисления посочени във фиша за месец февруари: прослужено време, допълнително възнаграждение, заплащане за изпити, допълнително възнаграждение за ангоезично обучение)?Отговори

 • Здравейте,
  съгласно Чл. 177. (1) от КТ - За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
  (2) Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

  В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) е предвидено, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват:
  1. основната работна заплата за отработеното време;
  2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
  3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор, или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
  4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 КТ;
  5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 КТ (невиновно неизпълнение на трудовите норми);
  6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 КТ;
  7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 КТ (частичен брак по вина на работника/служителя и производство на негодна продукция не по вина на работника/служителя).

  Допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер трябва да са изброени (вписани) в трудовия договор. Такива са доплащането за ТСПО (клас прослужено време), доплащането за нощен труд и други. Всякакви еднократни плащания, премии, "Коледни" добавки и бонуси, изплатени случайно в месеца, предхождащ месеца на прекратяване на трудовото правоотношение, НЕ се включват при изчисляване на размера на обезщетението.

  Поздрави,
  Соня Чобанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->