Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.

Публикувано на: 11.03.2011Съгласно КТ (Кодекс на труда), платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение от работодателя, което означава, че служителя първо трябва да поиска да ползва полагащия му се платен годишен отпуск.

Съгласно чл.173, ал.7 от КТ работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане или съгласие:

  1. по време на престой повече от 5 работни дни;
  2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред;
  3. в случай че работникът или служителят не е поискал отпуска до 5 работни дни след определената в графика по ал. 1 начална дата за ползването му.

Следователно, ако работодателя задължи служителя в предизвестие да използва платения си годишен отпуск от предходни години, извън изброените случаи, то тогава ще е на лице нарушение на КТ.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->