Пламена  Стефанова Пламена Стефанова Счетоводител

Допълнително споразумение за заместванеНаш служител е назначен на трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 (безсрочен трудов договор) със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя. Изпитателния срок изтича на 12.03.2017 г. (Неделя). Желаем да преназначим служителката на друга длъжност по договор за заместване, считано от 13.07.2017 г. за заместване на служителка, която вече е излязла по майчинство от 26.10.2016 г. Трудовото възнаграждение няма да се променя.

1. Чия трябва да е инициативата - може ли иницатор да е работодателя или е нужно да имаме собствено волеизявление от служителя (молба от служтеля за изменение на трудовия договор)?

2. На кое основание е по-правилно да се сключи допълнителното споразумение:
- чл. 119 във връзка с чл.68, ал.1, т.3 за заместване на работник или служител? или
- чл. 119 във връзка с чл.259, ал.1. за вътрешно заместване?

Във втория случай (с чл. 259) може ли да се уговори, че основният трудов договор изтича със завръщане на работа на титуляра? За нас е важно след завръщане на титуляра, трудовият договор на заместващия да може да бъде прекратен.

3. Може ли допълнителното споразумение по заместване да се сключи отново със срок на изпитване 6 месеца, изхождайки от това, че служителката ще се назначи на нова длъжност?

4. С какъв код трябва да се подаде уведомлението по чл.62 в НАП?Отговори

-->