Емилия Владимирова Емилия Владимирова Потребител

Теглене на вноска от несеквестируема част на заплататаЗдравейте,
Направен ми е запор 50 % на работната заплата за необслужван бърз кредит от ЧСИ. В банката, в която ми се превежда заплатата имам потребителски кредит, съответно вноската се тегли автоматично. Така реално месечния ми доход е 50 лв.

Може ли банката да тегли от така наречената несеквестируема част?Отговори

  • Здравейте,

    Съдебната практика е единна, че съгласно чл. 446, ал. 1 ГКП трудовото възнаграждение и въобще всяко възнаграждение за труд, както и пенсията са частично секвестируеми, т.е. наложения върху тях запор обхваща само секвестируемата част. Съществуват колебания в практиката единствено по начина на определяне на секвестируемата, съответно – на несеквестируемата част. Трудностите при тълкуването на законовата уредба произтичат от избрания от законодателя подход при определянето им. За да бъде установено точното съдържание на законовата уредба, е необходимо да бъдат разгледани отделно и съобразени правилата за определяне както на несеквестируемата, така и на секвестируемата част на дохода на длъжника.
    Несеквестируемият минимум е определен абсолютно – в размер на минималната работна заплата и това се отнася както за всяко възнаграждение за труд, така и за пенсията. Следователно не може да получаваш по-малко от установената минимална работна заплата в размер на 460 лв.

    Поздарви,
    Виктория Йотова

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->