Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.

Публикувано на: 11.03.2011Министерството на Труда и Социалната Политика е издало Разяснение, в което се определя правото на ползване на основния платен годишен отпуск за лица с намалена работоспособност по чл.319 от КТ. Това право се ползва само за периода на инвалидизирането, а не за цялата година.


Разяснение на МТСП от 9.11.2010 г. във връзка с чл. 319 от КТ

Министерство на Труда и Социалната Политика


Въпрос:

Служител претендира за 26 дни платен отпуск, съгласно чл. 319 от КТ, представяйки решение на НЕЛК от дата април 2010 г. с 50% ТНР, отменящо решение на ТЕЛК от февруари 2010 г. Срокът на инвалидизация е една година (до февруари 2011 г.), а датата на инвалидизацията е април 2008 г. (тогава ТНР е под 50%). От коя дата да се счита правото на отпуск по чл. 319?


Отговор:

Съгласно чл. 319 от Кодекса на труда работници и служители, които имат 50 и над 50 на сто загубена работоспособност, имат право на основен платен годишен отпуск в размер на минимум 26 работни дни за една календарна година. Право на отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда се ползва само за периода на инвалидизирането, когато е призната загубена работоспособност 50 и над 50 на сто.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->