Здравко Златанов Здравко Златанов Потребител

Анулиране по давностЗдравейте!
Получих писмо за данъчно задължение за МПС с дата 01.05.2002, което доста ме изненада, защото не съм собственик на въпросното МПС отпреди 2000 г. и това е първото такова, което получавам за целият този период от тогава до сега.

Въпреки това, не е ли погасено по давност това задължение?

Отговори

  • Здравейте,

    Погасителната давност е период от време, през който кредиторът е бездействал, поради което се е погасило правото му да търси защита по принудителен ред. Погасяването на правото на кредитора обаче не настъпва с изтичане на срока, който е предвиден в закона, също така съдът и държавните институции не следят служебно за изтичането на този срок. Необходимо е длъжникът да направи волеизявление, с което да се позове за изтеклата погасителна давност пред съда, съдия изпълнител или пред съответната институция.

    Задължението Ви е изтекло по давност, но трябва да се позовете на тази давност, за да Ви го отпишат.

    Поздрави,
    Цветан Терзийски.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->