РУМЯНА Димитрова РУМЯНА Димитрова Потребител

ДДС за автомобилЗдравейте!

Закупихме автомобил 7+1 на името на предприятието с право на данъчен кредит. Ние сме земеделска кооперация - имаме и решение на УС. Автомобилът ще се ползва във връзка с дейността на кооперацията, за управленски цели на председателя. Със същият ще се извършват и превози на работници и служители сутрин и вечер от местоработата до местоживеенето им, поради особения характер на работата - рано сутрин до късно вечер. Всички документи относно автомобила ще се водят прецизно.

Колко ДДС да ползвам от покупката и кое е най-правилно според последните промени?

Благодаря Ви! Поздрави!Отговори

 • Здравейте,

  Упражняването на правото да данъчен кредит е изцяло управленско решение. Следва заедно със управителя да уточните дали ще има лично ползване на закупеният актив.Ако предвиждате такова, следва да разработите методология, чрез която да определите до каква степен би било и да упражните право на ДК само за частта на използването на актива в независимата икономическа дейност, както и да организирате процес на доказване, как изчислявате пропорцията и дали тя съответства. Ако предвиждате използване на автомобила само в икономическата дейност, то най-удачно е ползването на пълен данъчен кредит.
  След въведените промени, както гласи Чл. 79а:
  „ (1) За стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше стоката в годината на настъпване на изменението.
  (2) Алинея 1 се прилага независимо дали при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижимия имот, е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, или не е приспаднат данъчен кредит.
  (3) Корекцията по ал. 1 се определя по следната формула:…..”


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->