delo iordanov delo iordanov Потребител

Незачетен стаж за пенсияЗдравейте,

Майка ми се пенсионира наскоро. Наред с другите документи приложи и образец издаден от кметството, в който се допълва липсващия и неплатен отпуск до три години за отглеждане на малко дете. Този стаж би трябвало да и се зачете за трудов при изчисляване на пенсията, според нея. То е било издадено навремето точно с тази цел. Годината на раждане е 1976. Не вярвам тогава да се е издавало нещо, което няма правно основание. От НОИ категорично заявяват, че такова чудо 3 години няма. Майчинството, платено и неплатено, признаващо се за трудов стаж било 1 година. След доста ровене в и-т видях , че според чл. 61 от КТ от 1951 година допълван до 1973г., точно и ясно третира този въпрос.

Как мога да убедя служителите в НОИ, за да признаят документа и зачетат стажа до три години?

Благодаря!Отговори

  • Здравейте.
    За съжаление, стажът за майчинство от 3 години е в сила от 1984 г.
    "Първият нормативен акт, който регламентира трудовия стаж на жените-майки и осиновителки след 31.12.1967г. до 03.07.1984г.,/ когато беше изменен и допълнен указа за насърчаване на раждаемостта / е ПМС № 61 от 28.12.1967г. за насърчаване на раждаемостта / обн.ДВ.бр.2 от 1968г./ В посоченото постановление е предвидено, че жените - майки или осиновителки, неработещи при бременност, раждане и за отглеждане на малко дете, ще им се зачита за трудов стаж такъв период от време, който отговаря на размерите на платените и неплатени отпуски, на които имат право работещите майки и осиновителки, съгласно разпоредбите на чл.60 и 61 от Кодекса на труда от 1951г. В т.4 от Инструкция № 0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените майки и осиновителки е предвидено, че за раждане на първо дете на майката се зачитат 12 месеца трудов стаж, за раждане на второ дете - 14 месеца трудов стаж, за раждане на трето дете - 18 месеца трудов стаж и за раждане на четвърто и всяко следващо дете 12 месеца трудов стаж. Особеното при зачитане на този стаж е, че 45 календарни дни от тях се броят преди датата на раждане на детето, останалата част-след раждането. Зачитането на този трудов стаж се осъществява от органа, който признава права, произтичащи от трудов стаж, т.е. пред който трябва да Ви послужи /например, ако е трудов стаж за пенсия – от Районното управление “Социално осигуряване”/. Трудовият стаж се удостоверява с представянето на акта за раждане на детето, трудова книжка или документ, от който е видно, че през същия период, нямате трудов стаж, признат по друг ред. Органът, който признава трудов стаж, следва да направи съответните справки по представените документи, да ги опише по подходящ начин, след което да Ви ги върне. Този трудов стаж не се вписва в трудовата книжка." - това е становище на МТСП
    За съжаление информацията Ви не е вярна. А и точно НОИ определя достоверността на осигурителния стаж за пенсиониране. С тях може да се спори само на основа нормативни документи, не тълкувания. Съжалявам.

    kazimirc4
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->