Стоянка Бончева Стоянка Бончева Потребител

Възнаграждение на вещо лицеКак следва да се изплати възнаграждението на вещо лице за извършена експертиза, при условие,че вещото лице е държавен служител и не е регистрирано като самоосигуряващо лице? Какъв документ следва да издаде вещото лице при изплащане на възнаграждението? Какви са данъчните и осигурителни задължения на вещото лице в този случай?Отговори

 • Здравейте, г-жо Бончева,
  възнаграждението, което е получило вещо лице за извършена експертиза е по извънтрудово правоотношение. За да получи едно лице такова възнаграждение не е необходимо да е регистрирано като самоосигуряващо се лице.
  Документирането на изплащане на такъв вид доход е задължение на патеца на дохода - възложител на извършената експертиза. Изплащането се документира със сметка за изплатени суми и служебна бележка.
  Вещото лице следва да подаде годишна данъчна декларация за получените доходи по извънтрудови правоотношения в срок до 30 април на следващата година.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Доника Маринова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->