vania dimitrova vania dimitrova Потребител

Съставяне на ГФО и ГДД по чл.92 от ЗКПО в несъстоятелностФирма е обявена в несъстоятелност. Има назначен синдик. Кой съставя ГФО и предава в НСИ и ГДД по чл.92 от ЗКПО в НАП?

Предварително благодаря!Отговори

  • Здравейте,

    Синдикът носи отговорност да бъдат изпълнени съответните задължения за подаване на годишна данъчна декларация, съставяне на ГФО и подаване на статистически отчет. Имайки тези неща предвид, това не означава че синдикът собственотърчно трябва да извърши тези действия. Синдикът може да възложи на друго лице (физическо/юридическо) да ги извърши.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->