София Русева София Русева Еколукс ЕООД офис асистент

Напускане по време на изпитателен срокМоля, да разтълкувате мога ли да напусна работа без да спазвам предизвестие по време на изпитателен срок при наличие на следната клауза в ТД:

"8. Този ДОГОВОР може да бъде прекратен по реда, предвиден в КТ, както и с връчването на писмено предизвестие, отправено от насрещната страна, със срок един месец в полза на работника и три месеца в полза на работодателя. Предизвестието, ще бъде в сила след изтичането на първите шест месеца от регистриране на договора."

Предварително благодаря!

Отговори

  • Здравейте !

    Считам, че текста """"8. Този ДОГОВОР може да бъде прекратен по реда, предвиден в КТ, както и с връчването на писмено предизвестие, отправено от насрещната страна, със срок един месец в полза на работника и три месеца в полза на работодателя. Предизвестието, ще бъде в сила след изтичането на първите шест месеца от регистриране на договора."""""" се отнася за периода след изтичане на шестте месеца изпитателен срок.

    При сключване на трудовия договор в него трябва да е записано в чия полза е уговорен срока на изпитване, като това може да бъде в полза на работника, в полза на работодателя и в полза на двете страни. Страната в чиято полза е уговорен изпитателния срок може да прекрати трудовия договор веднага без да дължи предизвестие на другата страна. Ако все още сте в изпитателен срок вижте в чия полза е уговорен той и ще разберете дали можете да напуснете без предизвестие или дължите такова на работодателя.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->