Малинка Костова Малинка Костова Специалист ТРЗ и ЛС

Изчисляване на осигурителен стаж при намалено работно времеЗдравейте,

Трябва да назначим лекар за работа в лаборатория на 2 часа. Видях, че за работа в лаборатории се предвижда в съответна наредба намалено работно време - 7 часа.

В чл.4 от същата наредба се казва, че "Право на намалено работно време имат работници и служители за дните, в които извършват определените в чл. 2 и 3 работи за не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време."

За пълно работно време при този вид работа се зачитат 7 часа, като не се променя заплатата.

Подаването на декл. образец 1 за пълно работно време ще е 7 часа отработени при законоустановени 7часа. Когато подаваме Декларация Образец 1 за служителя (на 2часа), не следва ли в графа законоустановено работно време да се попълни 7 часа, а в графа работно време 2 часа?

При изчисляване на осигурителния стаж от 2 часа (УП-3), не следва ли да се преизчисли към 7 часа, а не към 8?

Обърква ме чл.4 от Наредбата. Моля Ви, разяснете ми! Предварително благодаря!Отговори

-->