Borislava Aleksova Borislava Aleksova Потребител

Трупане на стаж като счетоводител при граждански договорЗдравейте,
Oт една година осчетоводявам първични документи на една фирма, без да имам трудов или граждански договор. Мога ли да сключа граждански договор за това време или то е изгубено, тъй като имам нужда от стаж?

Ако не мога да го сключа с днешна дата за изминалата година, мога ли да го направя от този момент и при какви условия и процедури той ще бъде признат за стаж като счетоводител?Отговори

 • Здравейте,

  При висше счетоводно икономическо образование и образователна степен "магистър" се изисква минимален стаж от две години. По отношение на определянето на стажа в чл. 35, ал. 1 на Закона за счетоводството е регламентирано, че преминатият стаж трябва да бъде в областта на счетоводството, външния и вътрешен финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол. Следва да се има предвид, че в понятието "стаж в областта на счетоводството" се включват извършваните дейности (изпълняваните функции), пряко свързани с организацията, методологията и осъществяването на счетоводството на предприятия. Съответния стаж следва да бъде доказан с трудов и/или осигурителен документ, както и със съставените годишни финансови отчети на предприятието. Когато съставителите на финансови отчети са физически лица в трудовоправно отношение заемат определена длъжност в предприятието.

  В Закона за счетоводството е определено, че тази длъжност може да бъде както "главен счетоводител", така и друга икономическа длъжност. Така е предоставено право на ръководството на предприятието да определи длъжността и длъжностната характеристика на съставителя на финансовия отчет. Това може да бъде както главен счетоводител, така и финансов директор, икономически директор, главен икономист и т.н. С други думи, не наименованието на длъжността, а другите качествени характеристики на съответното лице, работещо по трудов договор, са от решаващо значение в случая.
  Видно от посочените нормативни изисквания съставител на годишен финансов отчет може да бъде лице /физическо лице или специализирано счетоводно предприятие/, което отговаря на кумулативно на двете изисквания, поставени в закона: за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж. Ако едно от изискванията не се докаже наказанието е глоба или с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, имуществената санкция е в двоен размер.

  Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->