валентина маринова валентина маринова счетоводител

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опитЛице работи по ТД /на 8 часа/ в общинска администрация и съгласно КТ не получава към основната си заплата допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Ще сключва ТД при друг работодател /на 4 часа/. Има ли право по втория трудов договор да получава такова допълнително възнаграждение?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 3 от НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА брутната работна заплата се състои от:
  1. основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;
  2. допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;
  3. други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2.

  Според чл. 6. (1), т. 1 от Наредбата, допълнителни трудови възнаграждения са тези, които са определените с наредбата или с друг нормативен акт възнаграждения, които се изплащат задължително. Именно такъв задължителен характер има допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите. Минималният му размер е 0,6% за първата отработена година на заеманата от вас длъжност, освен ако работодателят не е признал и предходен трудов стаж и професионален опит.

  Работодателят дължи изплащане на дози вид допълнително възнаграждение до достигане на пълен размер работно време от 8 часа.

  В този смисъл, ако по някаква причина не получавате клас прослужено време по първия си трудов договор, то по втория трудов договор за 4 часа имате право на клас прослужено време.

  От представения от Вас въпрос не става ясно каква е причината да не получавате клас прослужено време по първия си трудов договор.

  Поздрави,
  Нина Стоева
 • Здравейте.
  Съгласно НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА чл.12. (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Акцентирам: само върху ОСНОВНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА !
  Вторият трудов договор е на различно от основния основание и предполага друг тип заплащане. По тизи причини правото на доплащане за т.н.клас за работа по втори трудов договор не съществува в правния мир!
  За съжаление г-жа Нина Стоева не е права тук.

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->