Таня Димитрова Таня Димитрова счетоводител

Основна заплата при сумирано изчисляване на работно време



Здравейте,

служител работи на сумирано изчисляване на работно време в месец с 21 работни дни/, т.е. 168 часа.

По график работи: 3 дневни смени х 12 часа, 3 нощни смени х 12 часа/от 19:00 до 07:00/ и 12 дни е в отпуск. Така отработените му часове за месеца са 171,43/21,43 дни/, т.е. формира 3,43 часа извънреден труд. Има и нощен труд -24 часа.

Изработените му часове извън отпуската са 75,43 часа/9,43дни/.

Въпросът ми е как е правилния начин за изчисляване на основната му заплата/която да приемем е 685,00лв./:

1 Вариант 1 - Основната заплата се изчислява за 9 дни/21 работни през месеца минус 12 отпуск/, т.е. 685,00лв.: 21 дни х 9 дни

2 Вариант 2- 685,00лв : 21,43 дни х 9,43 дни



Въпросът ми е само за формиране на основната заплата. Извънреден труд и нощен е ясно, че се дължат. Сумите, които се получават по двата варианта са сравнително сходни, но разлика има и различни ТРЗ програми са с различно заложени формули на изчисляване. Кое е вярното?



Благодаря много!


Отговори

-->