Silviya Yordanova Silviya Yordanova Потребител

Осигуряване на управител на ООДМога ли към договор за управление и контрол, който е деклариран в търговския регистър с посочено възнаграждение да направя анекс, с който въпросното възнаграждение да отпадне? Искам да регистрирам собственика като самоосигуряващо се лице и да му начислявам осигуровки на минималния праг. Може ли /или задължително ли е/ осигуровките да се плащат през фирмена сметка и това разход на фирмата ли е?Отговори

 • Здравейте,

  Няма документ, с който да уведомите НАП, че спирате да се осигурявате по Договор за управление и контрол. За да регистрирате собственика като самоосигуряващо се лице и да му начислявате осигуровки на минималния праг е необходимо в седем дневен срок от започване на самоосигуряването лицето да подаде в НАП декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, което следователно ще доведе и до промяна в кода за вид осигурен в Декларация образец 1.
  Самоосигуряващите се лица, съдружници (или еднолични собственици) в търговски дружества - ООД или ЕООД, внасят осигурителните си вноски през дружествата. Това е така въпреки че:
  - като задължени лица в платежното нареждане се вписват физическите лица с тяхното ЕГН;
  -осигуровките се плащат в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес на физическото лице, а не по регистрация на фирмата.
  При самата регистрация на тези лица като самоосигуряващи се те декларират БУЛСТАТА на фирмата, чрез която ще се провежда осигуряването. Тяхната регистрация като самоосигуряващи се е свързана с дейността на фирмата. Друго е основанието, на което се регистрират като самоосигуряваще се лицата, упражняващи свободна професия. Те внасят осигуровките си от личните си банкови сметки.
  Във връзка с последния въпрос, собственик на ООД, който не полага личен труд в него и не получава възнаграждение под формата на работна заплата се осигурява като самоосигуряващо се лице (СОЛ). Това означава, че не възниква разход за работна заплата и съответно разход за осигуровки, а разчет между предприятието и самоосигуряващото се лице, който се осчетоводява по едноименната сметка 493 - Разчети със собственици.

  Поздрави,
  Димона Стоянова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->